Pokrajinska vlada potpisala ugovore za poboljšanje standarda na fakultetima, visokim školama i studentskim domovima


Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, uručili su danas ugovore i rešenja predstavnicima 11 fakulteta, tri visoke škole i studentskim domovima u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu, koji su namenjeni sufinansiranju tekućih popravki i održavanju zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja u 2016. godini, čiji je osnivač AP Vojvodina. Vrednost ugovora namenjenih poboljšanju standarda u okviru visokog školstva u Pokrajini, sa posebnim aspektom na poboljšanje njihove energetske efikasnosti iznosi 29, 8 miliona dinara, dok je za studentske centre izdvojeno šest miliona dinara.