Pokrajinska vlada predstavila nove konkurse


Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanja i ravnopravnost polova konkursom dodeljuje šest miliona dinara neprofitnim udruženjima, na kojima je da pomenuta sredstva iskoriste za unapređenje položaja žena i ravnopravnosti polova u APV.Na zainteresovanim udruženjima je da podrže programe koji se tiču osnaživanja položaja žena, obuke i pronalaženja posla, saradnje civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova i pomoći ugroženim grupama žena.Podnosioci mogu da apliciraju samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000 dinara.Rok za podnošenje dokumentacije je 14. novembar u podne, a rezultati konkursa biće istaknuti na zvaničnoj internet prezentaciji Sekretarijata, navodi se u sadržaju Odluke.
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je i konkurs u vrednosti od dva miliona dinara za unapređenje položaja Roma u pokrajini.Na konkurs mogu da se prijave neprofitna udruženja i organizacije koje su spremne da ispune predviđene uslove i ciljeve. Podrška Strategiji za unapređivanje položaja Roma, osnaživanje Roma i Romkinja i njihovo uključivanje u sprovođenje planova na lokalnom nivou, promocija rodne ravnopravnosti i pomoć u obuci pripadnika ove manjine neki su od najbitnijih ciljeva predviđenih konkursom.Podnosioci ne mogu da apliciraju sa više od jednog projekta, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 250.000 dinara, navodi se u sadržaju konkursa.Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra u podne, a odluka o dodeli sredstava biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji.