Pokrajinski budžet za iduću godinu u iznosu od milijardi dinara

Skupština Vojvodine razmatrala je o predlogu pokrajinskog budžeta za iduću godinu u iznosu od 65,67 milijardi dinara, što je za oko 15 odsto manje od ovogodišnjeg, jer nisu planirana sredstva za izgradnju puta Novi Sad-Ruma sa tunelom kroz Frušku goru. Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je danas da je pokrajinski budžet manji od onoga što je garantovano Ustavom i što građani Vojvodine zaslužuju.