Pokrajinski premijer najavio pomoć Matici srpskoj


Jedan od prioriteta rada Pokrajinske vlade biće jačanje statusa Matice srpske, kako bi se njen rad unapredio u skladu sa kapacitetima koje poseduje, a koji su od presudnog značaja za očuvanje našeg kulturnog i nacionalnog identiteta, zaključeno je na prvom sastanku novog pokrajinskog rukovodstva sa predsednikom Matice srpske Draganom Stanićem.U duhu politike nove Pokrajinske vlade, politike okupljanja oko projekata koji ističu vrednosti našeg kulturnog blaga, vraćanje starog sjaja Matici srpskoj biće jedan od ciljeva, najavio je novi pokrajinski premijer Igor Mirović, koji je bio u prvoj zvaničnoj poseti ovoj instituciji.