Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine najavio nove konkurse


Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković je istakao da sekretarijat kontinuirano raspisuje konkurse vezano za obnovljive izvore energije, i najavio do kraja nedelje raspisivanje ostatka javnih konkursa koji se najčešće odnose na korišćenje bioenergije.