Pokrajinski sekretar za finansije o izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji su takve da favorizuju nelojalne obveznike, a sa druge strane stavljaju u loš položaj one koji blagovremeno uplaćuju porez, istakao je Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije, na današnjoj konferenciji za novinare.