Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnosti posetio SANU


Danas je Srpsku akademiju nauka i umetnosti posetio pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost Zoran Milošević.On se sastao sa predsednikom ogranka, akademikom Stevanom Pilipovićem, kao i sa ostalim članovima predsedništva.