Pokrajinski sekretarijat za privredu organizovao je retrospektivnu izložbu stvaralaštva seoskih žena

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje o ravnopravnost polova povodom obeležavanja Međunarodnog dana seoskih žena, organizovao je retrospektivnu izložbu stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini.