Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu predstavio je konkurse za 2014

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu predstavio je konkurse za 2014. godinu koji će imati za cilj da doprinesu poboljšanju stanja u sportu i položaja mladih u Vojvodini.