Pokrajinski sekretat za sport i omladinu zahteva pravdanje trošenja budžetskih sredstava


Nakon promene vlasti u Vojvodini, u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu tvrde da su pronađene na stotine predmeta gde nema valjanog pravdanja o namenskom trošenju novca poreskih obveznika. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez kaže da su stoga poslali svim sportskim organizacijama, koje nisu dostavile pravdanja o trošenju budžetskih sredstava, poslednje upozorenje pred utuženje.