Pokrajinski socijalno-ekonomski savet izneo analizu privatizacija u Vojvodini


Pokrajinski socijalno-ekonomski savet razmatrao je analizu privatizacije preduzeća u Vojvodini po novom Zakonu o privatizaciji. Ne sporeći važnost da se privatizacija u zakonskom roku okonča, ali uvažavajući osetljivost ovog procesa, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjim statusom ove institucije u pogledu privatizacije preduzeća iz Vojvodine i nepostojanjem informacija o tom procesu. Na današnjoj konferenciji izneti su zaključci povodom privatizacije preduzeća u Vojvodini.