Pokrajinski socijalno-ekonomski savet na današnjoj vanrednoj sednici usvojio je predlog Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Vojvodine za 2016. godinu.