Pokrenuta nova humanitarna akcija za lečenje bolesne dece


„Egzit fondacija“, kompanija „Greentech“ i JKP „Gradsko zelenilo“ pokrenuli su humanitarnu akciju koja ima za cilj podizanje ekološke svesti, a uz pomoć koje će se prikupiti finansijska sredstva za lečenje bolesne dece.