Pokrenuti novi konkursi Garancijskog fonda Vojvodine


Garancijski fond Vojvodine pokrenuo je novu konkursnu liniju za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme za korišćenje obnovljih izvora energije. Podršku kao kreditori dalo je 5 komercijalnih banaka. Ukupni garantni potencijal fonda po ovom konkursu je 200 miliona dinara.