Pokrenuti prekršajni postupci


Beograd – Ministarstvo kulture i informisanja konstatovalo je da su dnevne novine „Informer“ u izdanjima od 10. i 11. aprila, odnosno “Srpski telegraf“, „Alo!“ i „Kurir“ u izdanju od 11. aprila, objavile fotografije pornografske sadržine čime su prekršene odredbe člana 78. Zakona o javnom informisanju i medijima.

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i svojom nadležnošću, Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je Prekršajnom sudu zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih urednika ovih dnevnih novina koji su prekršili odredbe Zakona.

Ministarstvo kulture i informisanja i ovom prilikom apeluje na sve odgovorne urednike medija, da u postupku uređivanja medija, komercijalni interes podrede javnom interesu u oblasti javnog informisanja i povedu posebnu pažnju da medijskim sadržajima koje objavljuju ne postupaju protivno odredbama zakona kojima je to zabranjeno.