Poljoprivreda – Vuk Radojević 24. 08. 2016.


U okviru stručnog putovanja, delegacija austrijskog Parlamenta i predstavnici Poljoprivredne komore Austrije u organizaciji atašea za poljoprivredu, šumarstvo i životnu sredinu ambasade Austrije u Beogradu dr Kristijana Bravenza, posetili su Institut za ratarstvo i povrtarstvo i najavili proširenje saradnje na obostranu korist.