Poljoprivrednici iz Kovilja raspravljali o udruživanju


Poljoprivrednici iz Kovilja održali su sastanak čija je glavna tema bila udruživanje s ciljem davanja zemljišta kao založnog kapitala, kako bi imali bolje uslove prilikom nabavke repromaterijala i potrebne mehanizacije. Tom prilikom istaknuto je da bi se takvim modelom saradnje postigla jeftitija proizvodnja, a samim tim i niža cena krajnjeg proizvoda na tržištu.