POPULARIZACIJA NAUČNOG STVARALAŠTVA NA VISOKIM ŠKOLAMA U AP VOJVODINI


Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, potpisao je s predstavnicima pet visokih škola strukovnh studija: Sporazum o saradnji u cilju popularizacije naučnog stvaralaštva na visokim školama u AP Vojvodini.