Porez na stanove u prvoj kikindskoj zoni biće viši za oko 60 procenata

Aktom o zoniranju, kikindska Lokalna poreska adminstracija je, umesto jedne dosadašnje, predvidela četiri zone — tri gradske i četvrtu zonu koja pokriva sva naseljena mesta kikindske opštine. Porez na stanove u prvoj kikindskoj zoni biće viši za oko 60 procenata nego što je do sada bio slučaj.