Porodicama sa troje i više dece biće umanjena obaveza plaćanja komunalnih usluga

Porodicama sa troje i više dece biće umanjena obaveza plaćanja komunalnih usluga u narednoj godini. Predlog odluke o utvrđivanju kriterijumima za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece podržali su članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini Skupštine Grada.