Postupak akreditacije za 15 zdravstvenih ustanova u Vojvodini, započet je danas, potpisivanjem ugovora sa direktorkom Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dr Snežanom Manić.