Potpisan protokol o saradnji između JP „Pošta Srbije“ i Grada Novog Sada


Danas je u Gradskoj kući u Novom Sadu potpisan Protokol o saradnji između Javnog preduzeća „Pošta Srbije“ i grada Novog Sada, a u nameri da se poboljšaju i unaprede poslovni rezultati koji su ostvareni u oblasti pružanja usluga građanima Novog Sada, kao i razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija.