Potpisan sporazum Garancijskog Fonda AP Vojvodine sa predstavnicima 3 banke

U Vladi Vojvodine danas je potpisan sporazum Garancijskog Fonda AP Vojvodine sa predstavnicima Komercijalne banke, Banke Inteza, Kredi Agrikol I Aik banke, kojim se obezbeđuju sredstva za Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažu silosa. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i predsdnik Vlade vojvodine dr Bojan Pajtić.