Potpisan ugovor između Pokrajinske vlade i Matice srpske


U „Matici srpskoj“ danas je potpisan ugovor između Pokrajinske vlade i Matice srpske o dodeli sredstava od 4,4 miliona dinara za 2014. godinu.