„Pravo na prvu šansu“

Nezaposleni doktori nauka sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine od petka će moći da se uključe u projekat pokrajinske Vlade „Pravo na prvu šansu“. Konkurs će biti otvoren do 31. oktobra. Cilj projekta „Prva šansa“ je da zaposli sve nezaposlene doktore nauka, navodi pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof.dr Dragoslav Petrović. U projektovanom budžetu Pokrajinske vlade obezbeđena su sredstva u iznosu od 30 miliona dinara da se preko naučnih instituta, Univerziteta u Novom Sadu i naučnih jedinica sa teritorije Vojvodine obezbedi prilika za sva lica sa ovim zvanjem da iskažu svoje potencijale i kreativne sposobnosti u najužoj oblasti svog stručnog usmerenja.