Predloga o izmeni odluke o podizanju spomenika povodom tragedije u Kontrastu

U Skupštini grada Novog Sada danas je održana 22.sednica Saveta za kulturu, sa tačkama dnevnog reda, utvrđivanje Predloga o izmeni odluke o podizanju spomenika povodom tragičnog stradanja mladih u požaru u diskoteci Kontrast i određivanje predstavnika Saveta za kulturu za sprovođenje ove odluke o podizanju spomenika, a na sednici je bilo reči i o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Novosadskog pozorišta.