Predlozi mera o uštedama u budžetu

Ministar finansija Dušan Vujović najavio je da će vlada u ponedeljak, 8. septembra, izaći u javnost sa konkretnim predlozima mera o uštedama u budžetu i dati osnovne smernice Nacrta rebalansa budžeta, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru najkasnije do 15. septembra. On je objasnio da je bez smanjenja plata i penzija moguće uštedeti svega 100 miliona dolara godišnje u budžetu koji iznosi oko 13 milijardi dolara.