Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić primio je Mlade aktiviste Vojvodine

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić primio je Mlade aktiviste Vojvodine koji učestvuju u Nacionalnom demokratskom programu u programu obuke pod nazivom „brown Bag Discussion“.program se sastoji od poseta većih gradova Srbije i upoznavanja sa lokalnim i regionalnim političkim liderima i institucijama.