Predsednik vlade AP Vojvodine otvorio konferenciju o korišćenju biomase u proizvodnji


Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je danas dvodnevnu međunarodnu konferenciju „SEE ENERGY – Connect & Supply 2016“, o tome kako razviti i obezbediti podršku za poslovanje sa biomasom u proizvodnji, pre svega, toplotne energije. Mirović je izjavio da će Pokrajinska vlada, i pored primera dobre prakse koji u Vojvodini postoje, mnogo više raditi u oblasti korišćenja potencijala obnovljivih izvora energije. Prema njegovim rečima, to je trajan zadatak na kome će se raditi kroz korišćenje potencijala naših naučnih ustanova, koordinaciju svih nivoa vlasti, kao i na većoj angažovanosti kako bi se zainteresovani investitori podstakli da ulože u energetske objekte na biomasu.