Predškolski program radnoj 2014/2015 godini

Gradska uprava za obrazovanje poziva sve roditelje, odnosno staratelje dece rođene u periodu od 1. marta 2008. do 28. februara 2009. godine da, u skladu sa zakonom, decu blagovremeno upišu na pohađanje pripremnog predškolskog programa u radnoj 2014/2015 godini.