U Gradskoj kući predstavljen je program 42. ”Novosadskih muzičkih svečanosti” koje će biti održane od 20. do 28. аprila. I ovogodišnji program svedoči o kvalitetu i beskompromisnoj koncepciji festivala koji će učiniti Novi Sad međunarodnim umetničkim središtem gde se predstavljaju najčuveniji svetski umetnici i ansambli.