U Novom Sadu danas je predstavljen projekat “Uspostavljanje destinacijske menadžment strukture na prostoru Fruške Gore i Dunava”, čijom relazacijom se stvaraju preduslovi za uspešno pozicioniranje Fruške Gore i Dunava na domaćem i globalnom turističkom tržištu. Nosilac projekta je Regionalna razvojna agencija Bačka.