Predstavljeni rezultati dva konkursa za razvoj naučno-istraživačkog rada u Vojvodini


Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov danas je predstavio rezultate dva konkursa resornog sekretarijata koja su usmerena na razvoj naučno-istraživačkog rada u Vojvodini. Reč je o konkursu Pravo na prvu šansu koji je realizovan u nastojanju Pokrajinske vlade da se angažuju nezaposleni doktori nauka u Vojvodini, na projektima iz njihovih najužih oblasti, i konkursu koji se prvi put realizuje, a podstiče angažovanje darovitih studenata, koje će zajednički finansirati Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj i privatne kompanije.