Predstavnici lokalnih samouprava raspravljali o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti


Danas je razgovarano o izmeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je donet 2009. godine. Na predstavljanju radne verzije ovog Zakona bii su pozvani i čelni ljudi iz lokalnih samouprava, sa ciljem uzimanja učešća u raspravi o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti. AP Vojvodina će usvojiti sve predloge izmene Zakona nakon čega će biti izrađena završna verzija ovog zakona, koji je uradila prof. Dr Marijana Pajvančić, dekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.