Predstavnici romskih neprofitnih organizacija potpisali ugovore sa predstavnicima Pokrajinske vlade


Predstavnici neprofitnih organizacija i udruženja građana čiji su osnivači i vlasnici Romi i Romkinje, potpisali su danas ugovore sa predstavnicima pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za realizaciju projekata namenjenih osnaživanju, sprečavanju diskriminacije i poboljšanju položaja romske populacije u našem društvu.