Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u osnovnim školama Grada Novog Sada


Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltan Horvat otvorio je stručni skup „Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u osnovnim školama Grada Novog Sada“ koji je održan u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata.