Primena mineralnih đubriva u savremenoj proizvodnji pšenice

Primena mineralnih đubriva u savremenoj proizvodnji pšenice je zahtevna i ozbiljna agrotehnička mera. Prema rečima struke, u ovoj proizvodnoj godini, svi poljoprivredni proizvođači treba da prilagode obradu zemljišta uslovima u kojima se nalaze.