Pripreme za prolećnu setvu su u toku

Pripreme za prolećnu setvu su u toku, a ukoliko država pomogne subvencijama i kreditima, useva će biti više nego lane.U suprotnom cena useva mogla bi da bude za trećinu viša.