Prirodno-matematički fakultet partner u vrednom projektu


Prirodno matematički fakultet u saradnji sa još 37 partnerskih institucija učestvuje u projektu FP 7 Solution. Projekat je usmeren na vodene resurse i njihovu zaštitu od zagađenja.Projekat je vredan 16 miliona evra.