„Visoko obrazovanje, stanje i perspektive“


U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu održan je okrugli sto pod nazivom „Visoko obrazovanje, stanje i perspektive“.