Prof. dr Vesna Kopitović posetila je Opštu bolnicu u Senti

Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Prof. dr Vesna Kopitović posetila je Opštu bolnicu u Senti. Bolnica „Dr Gere Ištvan“ u Senti ima centralnu ulogu u lečenju i dijagnostici bolesti pacijenata koji dolaze iz naselja koja okružuju Sentu na udaljenosti od čak 50 kilometara. Sa 250 kreveta, 32 odeljenja, 60 lekara, 240 medicinskih sestara-tehničara i ostalog osoblja, ova zdravstvena ustanova ima godišnje blizu 100.000 pacijenata.