Program akcionog plana za zapošljavanje u 2014

Vlada Vojvodine je utvrdila Program akcionog plana za zapošljavanje u ovoj godini, za šta je u pokrajinskom budžetu obezbedila 462 miliona dinara, isto koliko i prošle godine.