Program „Evropa za građane i građanke“

Program „Evropa za građane i građanke“ podstiče povezivanje i saradnju građana, organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica iz svih zemalja članica programa, a lokalne samouprave iz Vojvodine su prošle godine bile među najuspešnijim podnosiocima projekata u okviru ovog programa. Novi programski ciklus, za period od 2014. do 2020. predstavljen je danas u Skupštini AP Vojvodine.