Programska šema RTV Panonija. 16. 03. 2017.


RTV Panonija

Vojvođanske vesti

08:00 SERIJA: DR.MARTIN 22ep.
09:00 FILM: AVANTURE ROBINA HUDA
11:00 KAD PRIRODA UZVRATI UDARAC
12:00 TOJOTIN SVET DIVLJINE
12:30 ŽIVIM SASVIM NEOBIČAN ŽIVOT DUSAN ŽIVIĆ
13:00 GRADOVI VOJVODINE
14:00 VRŠAČKE PLANINE
15:30 VOJVOĐANSKE VESTI
16:00 PANORAMA
17:00 MERIDIJANIMA
17:30 VOJVOĐANSKE VESTI
18:00 SERIJA: DR.MARTIN 22ep R.
19:00 VOJVOĐANSKE VESTI
19:30 SERIJA: PABLO ESKOBAR
20:00 ŽIVIM SASVIM NEOBIČAN ŽIVOT DUSAN ŽIVIĆ
20:30 GRADOVI VOJVODINE
21:30 VOJVOĐANSKE VESTI
22:00 PANORAMA
23:00 NAJNOVIJE VESTI
23:30 KROZ VOJVODINU
02:30 TOJOTIN SVET DIVLJINE
03:00 NAJNOVIJE VESTI
03:30 SERIJA: DR.MARTIN 22ep R.
04:00 KAD PRIRODA UZVRATI UDARAC-MONSUNI
05:00 SERIJA: GRADOVI VOJVODINE
06:00 NAJNOVIJE VESTI
06:30 PANORAMA
07:10 SEIJA: PABLO ESKOBAR 114ep.

RTV Panonija zadržava pravo izmena
pojedinih sadržaja u programu bez predhodne najave.


Live Stream RTV Panonija.

©2016. RTV Panonija.