Programima zapošljavanja Vlade Vojvodine zaposleno je preko 4000 ljudi

Programima zapošljavanja Vlade Vojvodine zaposleno je preko 4000 ljudi i to kroz programe novog zapošljavanja 1479 lica, kroz programe samozapošljavanja 426, a programima pripravništva 104, što čini ukupno 2009 zaposlenih, saopšteno je iz pokraniskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Pored toga, kako se dodaje u saopštenju, preko 2000 je zaposleno udruživanjem sredstava sa lokalnim samoupravama na teritoriji pokrajine, kroz realizaciju programa pripravništva, stručne prakse i javnih radova.