Projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza IV“

JKP „Novosadska toplana“ u sklopu druge faze počeće sa radovima na rekonstrukciji i proširenju toplane Sever u okviru projekta „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza IV“ i trilateralnog ugovora između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Grada Novog Sada i Novosadske toplane. Vrednost ugovorenih radova je oko dva miliona evra.