Projekat upoznavanja mladih sa pravilima u saobraćaju održan po peti put


Mladi predstavljaju najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju. Vozači sa manje od godinu dana vozačkog iskustva izazivaju tri puta više saobraćajnih nezgoda nego iskusniji vozači. Oko 500 maturanata tri novosadske srednje škole, zahvaljujući projektu „Semaforizacija“ koji je realizovan peti put, na zanimljiv i pre svega kreativan način dodatno su se upoznali sa pravilima u saobraćaju, ali i važnosti njihovog poštovanja.