Proširene mogućnosti lečenja tumora bubrega u Srbiji


Uvođenje širih terapijskih mogućnosti u lečenju tumora bubrega, koje su već u primeni u svetu, znatno bi produžilo životni vek ovih pacijenata i struka očekuje da novi lekovi postanu dostupni i u Srbiji, ocenjeno je danas na naučnom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Obolelima od karcinoma bubrega u Srbiji je na raspolaganju prva linija ciljane terapije, čime su postignuti značajni rezultati u poboljšavanju preživljavanja pacijenata sa metastatskom bolešću, uz odgovarajući kvalitet života, rekao je direktor Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije dr Zoran Džamić.