Prošla godina je bila rekordna u proizvodnji suncokreta

Prošla godina je bila rekordna u proizvodnji suncokreta i Srbija ne pamti da su bolji rezultati postignuti na njivama na kojima se gaji ova kultura.Na više od 190.000 zasejanih hektara, prinos je u proseku premašio tri tone, o aotkupljeno je oko 600.000 tona zrna.