)

Nekadašnji radnici fabrike metalne galanterije “Milan Vidak” iz Futoga, zajedno sa kolegama iz “Jugodenta”, “Jugoalata”, “Varadina”, “Užara” i drugih propalih preduzeća, protestovali su danas ispred Gradske kuće. Oni su takođe prošetali do Agencije za privatizaciju, Vlade Vojvodine i Privrednog suda jer su nezadovoljni radom ovih državnih službi, kao i položajem u kojem su se našli posle vlasničke transformacije.