Protest propalih preduzeća ispred Gradske kuće

)

Nekadašnji radnici fabrike metalne galanterije „Milan Vidak“ iz Futoga, zajedno sa kolegama iz „Jugodenta“, „Jugoalata“, „Varadina“, „Užara“ i drugih propalih preduzeća, protestovali su danas ispred Gradske kuće. Oni su takođe prošetali do Agencije za privatizaciju, Vlade Vojvodine i Privrednog suda jer su nezadovoljni radom ovih državnih službi, kao i položajem u kojem su se našli posle vlasničke transformacije.